Dziś, tj. 29 sierpnia w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 46 na placu pod strażnicą Straży Gminnej Kosakowo miała miejsce uroczystość jubileuszu 25-lecia Straży Gminnej Kosakowo oraz otwarcie nowego budynku komendy. Podczas spotkania strażnicy otrzymali ogrom podziękowań i gratulacji od wójta gminy Kosakowo Marcina Majek oraz zebranych gości.

Po podniesieni flagi państwowej przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie i odegraniu hymnu państwowego o godzinie 12:00 rozpoczęły się obchody jubileuszu 25-lecia Straży Gminnej połączone z oficjalnym otwarciem nowej siedziby strażników.

Ten wyjątkowy moment przybliżył nam historię funkcjonowania tej ważnej w naszej gminie instytucji. Genezą powstania Straży Gminnej w Kosakowie, podobnie zresztą jak w innych miastach i gminach naszego kraju, były potrzeby związane z zapewnieniem i utrzymaniem porządku publicznego w nowej sytuacji społeczno-politycznej po roku 1989. Pierwszym dokumentem, który prawnie usankcjonował funkcjonowanie kosakowskiej straży gminnej była uchwała Rady Gminy z dnia 16 kwietnia 1998 r. 

Do zadań, którymi w głównej mierze miała zająć się powołana formacja należało wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych, a szczególnie zapewnienie ładu, porządku i czystości na terenie gminy, kontrola przestrzegania przepisów gminnych związanych z działalnością publiczną, ujawnianie wykroczeń i ściganie sprawców, inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych.

Początki nie były łatwe. Realizację zadań stojących przed strażą gminną w Kosakowie utrudniały nie tylko braki szczegółowych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie straży gminnych, ale i swoisty brak przekonania społeczeństwa do kolejnej formacji mundurowej. Z upływem czasu jednak poziom zaufania mieszkańców gminy Kosakowo do strażników wzrastał. Namacalnym tego dowodem była rosnąca z roku na rok liczba interwencji przyjmowanych od mieszkańców.

Pierwszym komendantem straży gminnej w Kosakowie był Włodzimierz Kołczański. Kolejnymi byli: Zdzisław Karbowiak, Jarosław Kleina, Wojciech Krupiński. 1 lipca 2022 r. na stanowisko komendanta straży gminnej powołany został Marcin Wittbrodt, który funkcję tę piastuje do dziś.

Na pierwszą siedzibę straży gminnej w Kosakowie wydzielono pomieszczenia w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „PEKO” w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44. Na przestrzeni lat straż gminna kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę. Kolejne adresy to Kosakowo, ul. Żeromskiego, ul. Fiołkowa czy ul. Nadmorska w Mechelinkach. Po 25 latach Straż Gminna Kosakowo doczekała się własnej siedziby, którą dziś właśnie uroczyście otwieramy.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: starosta powiatu puckiego Jarosława Białk, Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczy Polskiej Artura Hołubiczko, Prefekt Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Krystyna Kwidzińska-Kulas, radna powiatu puckiego Anna Padée, zastępca wójta Marcin Kopitzki, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński oraz radni i sołtysi gminy Kosakowo, sekretarz Ewelina Paszke, skarbnik gminy Agnieszka Szczurek, komendant OSP Kosakowo Michał Kulig, komendant komisariatu policji w Kosakowie Jarosław Wojtowicz, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinc, komendant Straży Miejskiej w Rumi Tomasz Stachowiak, komendant Straży Miejskiej w Kwidzynie Robert Czekajski, komendant Straży Miejskiej w Gdyni Andrzej Bień, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie ks. Jan Grzelak, prezes zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Stanisław Władysław Śliwa, dyrektorzy gminnych instytucji i spółek, generalny wykonawca budynku, przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Obrońców Kępy Oksywskiej Antoni Horabik oraz Katarzyna Leszczyńska, Arleta Bullmann-Chabowska z grupy Trefl oraz byli komendanci, strażnicy, pracownicy urzędu i mieszkańcy gminy.

Podczas uroczystości wójt Marcin Majek podziękował strażnikom za ich trud i zaangażowanie, które wkładają w swoją codzienną pracę.

Składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za dotychczasową współpracę i wsparcie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kosakowo, a także za spokój i profesjonalizm oraz wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. Jestem przekonany, że wysiłek związany z zaangażowaniem w pełnioną służbą będzie źródłem satysfakcji i osobistej realizacji – mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Głos zabrał również starosta powiatu puckiego Jarosław Białk oraz komendant Straży Gminnej w Kosakowie Marcin Wittbrodt. Po symbolicznym przecięciu wstęgi oraz przekazaniu klucza komendantowi Marcinowi Wittbrodt do nowo wybudowanej komendy nastąpiło przekazanie okolicznościowych podziękowań w postaci wygrawerowanych szkieł.

Podziękowania otrzymali: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Pucki Jarosław Białk, Prefekt Straży Gminnych i Miejskich i Gminnych RP Artur Hołubiczko, Prefekt Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Krystyna Kwidzińska-Kulas, pierwszy komendant Straży Gminnej Kosakowo w 1998 roku, Komendant Straży Gminnej Kosakowo w latach 1999 – 2000 Zdzisław Karbowiak, Komendant Straży Gminnej Kosakowo w latach 2000 – 2007 Jarosław Kleina, Komendant Straży Gminnej Kosakowo w latach 2008 – 2022 Wojciechowi Krupińskiemu, obecny Komendant Straży Gminnej Kosakowo Marcin Wittbrodt.

Dzisiejsza uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Przekazanie odznaczeń dokonał również Prefekt Krajowej Rady Komendantów Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko. Krzyż zasługi  otrzymał wójt Marcin Majek oraz Zbigniew Zabrocki.

Nastąpiło również przekazanie komendantowi Marcinowi Wittbrodt oraz starszemu inspektorowi Zbyszkowi Zabrockiemu życzeń, gratulacji i wyróżnienia przez Prefekt Straży Gminnych i Miejskich woj. Pomorskiego Krystynę Kwidzińska-Kulas.

Głos zabrał komendant Straży Miejskiej Rumia Tomasz Stachowiak oraz wręczając gospodarzom pamiątkowe statuetki, a także Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński oraz dyrektor spółki Kosakowo Sport Dariusa Schwarz. Poświęcenia nowego budynku komendy dokonał proboszcz parafii pw. Antoniego Padewskiego ks. Jan Grzelak.

Nominację na wyższe stanowisko „Kierownik Prewencji Straży Gminnej Kosakowo” otrzymała strażniczka Agnieszka Bachorska. Przy tej okazji okolicznościowe dyplomy otrzymali również pozostali strażnicy: komendant Straż Gminnej Kosakowo Marcin Wittbrodt, starszy inspektor Zbigniew Zabrocki, inspektor Adrian Malewicz.

Z okazji Dnia Straży Gminnej pragniemy złożyć naszym funkcjonariuszom najserdeczniejsze podziękowania za codzienną pełną oddania i zaangażowania służbę na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo. Wasza gotowość do niesienia pomocy oraz odpowiedzialność są jednym z fundamentów bezpiecznej gminy. W tym szczególnym dniu, życzymy aby sumienne wykonywanie powierzonych zadań spotykało się z ludzką życzliwością i przychylnością a także wielu sukcesów oraz satysfakcji zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Fot. M.Krauze