Zapraszamy do udziału w 3. webinarze „Akademia czystego powietrza”, który odbędzie się w czwartek 16 marca br. o godz. 10:00.

Webinar skierowany jest w szczególności do beneficjentów programu „Czyste Powietrze” – właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali w tych budynkach z wydzieloną księgą wieczystą, którzy potrzebują ocieplić swój dom i wymienić źródło ciepła na bardziej efektywne.

Obecne spotkanie szkoleniowe będzie dotyczyło w pierwszej kolejności zasad dofinansowania z prefinansowaniem (jako dopełnienie informacji z poprzedniego 2. webinaru, na którym omówiono podstawowy wniosek o dofinansowanie). Druga część szkolenia poświęcona zostanie rozliczeniu przedsięwzięcia (wniosek o płatność: dotacja, dotacja z prefinansowaniem oraz potrzebne załączniki).

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które będzie realizowane na platformie YouTube:
https://forms.office.com/e/gwu3yus9wT

Źródło: www.czystepowietrze.gov.pl