W sobotę 21 maja br. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo świętowało 30-lecie działalności. Z tej okazji w Checzy Nordowych Kaszebów odbyło się uroczyste spotkanie z członkami i przyjaciółmi. Nie brakowało wspomnień, życzeń i wzruszeń. Uroczystość poprzedzona była spotkaniem z przedstawicielami gminy w urzędzie.

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego został założony 6 marca 1992 r. Pierwszym prezesem oddziału został Stanisław  Rzepa. Spotkania odbywały się w ówczesnej siedzibie Biblioteki Gminnej w Dębogórzu. W czasie swojej działalności zarząd i członkowie oddziału przede wszystkim kultywowali tradycje kaszubskie, pielęgnowali folklor, stroje, język i stali się ambasadorami kaszubszczyzny na terenie gminy Kosakowo. Organizowano różne imprezy, prelekcje,  wystawy, festiwale i festyny. Pierwszy Festyn Kaszubski odbył się w 1996 roku. Ołtarz przygotowano na kutrach rybackich.

W 2000 r. Urząd Gminy oddał oddziałowi do użytkowania Dom Rolnika w Dębogórzu na okres 7 lat. Nazwano go Domem  Kaszubskim. Własnymi siłami członków Zrzeszenia wyremontowano pomieszczenia, pomalowano ściany, wymieniono podłogi oraz okna. Organizowane coroczne festyny przynosiły finansowe dochody, które można było wykorzystać na remont.

W 2001 roku zrzeszenie miało już osobowość prawną, a w 2002 własny sztandar. Dwa lata później zrzeszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. W tym czasie powstał chór Morzanie z dyrygentem Przemysławem Stanisławskim na czele.

Po  siedmiu latach Dom Kaszubski wrócił do Urzędu gminy na potrzeby mieszkańców wsi, a oddział ZKP starał się o nowe lokum dla prowadzenia swojej działalności statutowej. Starano się o środki zewnętrzne na budowę budynku, w którym zrzeszenie mogłoby stacjonować. Uzyskano dotację z Lokalnej Grupy Działania „Małe Morze” i rozpoczęto budowę Checzy Nordowych Kaszebów w 2011 roku.

Również w 2011 roku założono  zespół  Kosakowianie, który  jest  częścią oddziału. Zespół składa się w większości z członków zrzeszenia. Prowadzącym jest Tadeusz Korthals.

25 maja 2012 odbyło się uroczyste otwarcie Checzy Nordowych  Kaszebów, a jej patronem  został bp  Konstantyn Dominik. Do Checzy zagościła na stałe Rodnô Mòwa, Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bôt”, Wieczór Adwentowy „Święta Łucja przynosi Światło”, Bal Karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet.

Ważniejsze imprezy organizowane przez zrzeszenie we współpracy z Zarządem Głównym i gminą Kosakowo to:

  • 2016 – XX Dyktando Kaszubskie
  • 2017 – XXV-lecie ZKP i nowy sztandar z napisem Dębogórze-Kosakowo
  • 2018 – Dzień Jedności Kaszubów obchodzony na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach
  • coroczne Festyny Kaszubskie w Rewie

Zrzeszenie otrzymuje granty na działalność kulturalną ze Starostwa Powiatowego w Pucku i gminy Kosakowo. Wnioskuje również o dotacje z programów zewnętrznych. Wsparcia finansowego udzielają również instytucje prywatne, gminni przedsiębiorcy i osoby prywatne. W swojej działalności zrzeszenie wychodzi na przeciw dzieciom i młodzieży z gminy Kosakowo, które chciałoby kultywować tradycje kaszubskie i wspierać inicjatywy regionalne.

21 maja br. w Checzy Nordowych Kaszebów odbyła się uroczystość 30-lecia powołania oddziału Dębogórze-Kosakowo, prowadzonego kolejno przez: Stanisława Rzepę, Mieczysława Grablowskiego, Jadwigę Piernicką, Ewę Purską, Danutę Tocke, Franciszka Sorn i ponownie Danutę Tocke do dziś. Uroczyste spotkanie był okazją do wspólnych wspomnień, życzeń czy wzruszeń. Tego dnia wypowiedziano wiele ciepłych słów o działalności oddziału, podziękowano za dotychczasową pracę i wyrażoną wdzięczność za współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w gminie Kosakowo. Jak na taki jubileusz przystało nie zabrakło także poczęstunku i tortu. 30-lecie ZKP było też okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom. Całość uświetnił występ zespołu Kosakowianie.

Uroczysty jubileusz poprzedzony był spotkaniem członków ZKP oddział Dębogórze-Kosakowo z wójtem gminy Kosakowo Marcinem Majek, zastępcą wójta gminy Kosakowo Marcinem Kopitzkim, skarbnik gminy Barbarą Stanisławską oraz sekretarz gminy Eweliną Paszke. Spotkanie odbyło się w piątek 13 maja br. w Urzędzie Gminy Kosakowo. I tu nie zabrakło wspomnień, życzeń i podziękowań za dotychczasową działalność.

Spotkanie było wyrazem podziękowania za 30-letnią działalność ZKP oddział Dębogórze-Kosakowo,  bo to dzięki temu krzewione są tradycje kaszubskie na terenie naszej gminy. Nieprzerwanie od 25 lat odbywa się też tutaj Festyn Kaszubski, który zrzesza lokalnych mieszkańców oraz gości. Cieszymy się, że dzięki oddziałowi język i tradycje kaszubskie są kultywowane i zostaną na kolejne pokolenia – powiedziała Ewelina Paszke sekretarz gminy Kosakowo.

Podczas spotkania na ręce Danuty Tocke wójt wręczył bukiet kwiatów. Ponadto każdy z członków dostał od gminy upominek. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć jeszcze raz „Wszystkiego dobrego i kolejnych lat tak wspaniałej działalności”.