Wczoraj odbyła się IX edycja Biegu Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Gminie Kosakowo biegliśmy po raz czwarty. Ta edycja biegu była nieco inna niż dotychczasowe. A to dlatego, że w tym roku nietypowo została przesunięta na dzień 15 sierpnia, w którym to obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w dniach 12–15 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej, co jeszcze bardziej wpisało sam bieg w upamiętniający charakter wydarzenia. W tym miejscu należy wspomnieć, że Żołnierze Niezłomni także brali udział w tym starciu.

Gmina Kosakowo zorganizowała tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef  Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich organizatorów. Na starcie stanęło niespełna 150 uczestników, którzy pokonali w/w dystans, przebiegający po ścieżce pieszo-rowerowej Pierwoszyno-Kosakowo ze startem i metą w Pierwoszynie przy bramie Lotniska. Bieg odbywał się bez rywalizacji sportowej, tak aby mógł wziąć w nim udział każdy. Na miejscu, przed biegiem, odbyła się krótka lekcja historii przeprowadzona przez Pana Artura Chomicza z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, która przybliżyła uczestnikom historię i losy Żołnierzy Niezłomnych. Z racji Święta Wojska Polskiego złożyliśmy życzenia Żołnierzom biorącym udział w biegu, dziękując za służbę.

Każdy z zawodników przekraczających linię mety otrzymał z rąk Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek oraz kierownik referatu ds. sportu Anny Padée specjalnie przygotowany na tę okoliczność medal (a w zasadzie jego drugą część).

Dziękujemy Inicjatorowi biegu, Radnemu Gminy Kosakowo – Panu Michałowi Przysieckiemu za pomysł i zaangażowanie organizacyjne.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Całej ekipie w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc pracownikom PEKO, The North Event oraz KCK za udostępnienie pomieszczeń w Domu Kultury, co pozwoliło na sprawne i komfortowe wydawanie pakietów startowych.

Cieszymy się i dziękujemy wszystkim Uczestnikom, zwłaszcza tym  najmłodszym, za udział i wspaniałą postawę. Na sportowo uczciliśmy wspólnie Pamięć Żołnierzy Wyklętych.

 

 

Fot. A. Padée i M. Krauze