Każdego roku w gminie Kosakowo przybywa turystów odwiedzających nasze nadmorskie miejscowości, w związku z tym narasta również problem braku miejsc parkingowych. Dążąc do rozwiązania tej sytuacji, została podjęta decyzja o budowie nowego parkingu w Rewie przy ul. Morskiej. 

We wrześniu br. została podpisana umowa na budowę parkingu wraz z elementami małej infrastruktury w Rewie o powierzchni 1647 m2. Inwestycja realizowana jest ze środków gminnych oraz funduszy zewnętrznych. Całkowity koszt inwestycji przewidziany jest na ponad 700 000 zł, z czego ponad 170 000 zł to środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Władysławowa. Zakończenie prac ma nastąpić z końcem grudnia br.

– Na parkingu znajdzie się 50 miejsc postojowych, w tym również miejsca dla kierowców niepełnosprawnych, możliwe będzie także doładowanie samochodów elektrycznych. W ramach całej inwestycji zbudowane zostanie również miejsce relaksu dla naszych seniorów, którzy uczęszczają na zajęcia do znajdującej się obok rewskiej siedziby seniora – mówi zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.

 

Przewidziany zakres prac wynikający z zawartych umów obejmuje: odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego parkingu poprzez wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, stojaki na rowery, montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych, tablica informacyjna / tablica edukacyjna, wykonanie trawników w miejscach pozbawionych roślinności, obsadzenie skarpy parkingu roślinami umacniającymi skarpę oraz umocnioną płytami ażurowymi obsadzoną roślinami umacniającymi, budowę wiaty, a także montaż elementów małej architektury, ławki , kosze na śmieci,  przebudowę instalacji elektroenergetycznej i montaż oświetlenia,  wykonanie nasadzeń drzewami i krzewami.