Punktualnie o godz. 17.00 1 sierpnia br. w gminie Kosakowo, podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce, zabrzmią w okresie około jednej minuty syreny alarmowe – dla uczczenia 75. rocznicy Wybuchu Postania Warszawskiego. Celem największej operacji militarnej Armii Krajowej było wyzwolenie stolicy spod hitlerowskiej okupacji jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej – i tym samym wzmocnienie pozycji rządu RP na uchodźstwie na arenie międzynarodowej.

31 lipca po południu generał „Bór” wydał rozkaz rozpoczęcia akcji zbrojnej w Warszawie. Godzina „W” została ustalona na 1 sierpnia o godz. 17.00. O godz. 20.00 zaszyfrowany rozkaz był już gotowy do przekazania łączniczkom, którzy ze względu na godzinę policyjną otrzymali go następnego dnia o siódmej rano. Na Żoliborzu, w Śródmieściu i na Woli walki rozpoczęły się przed Godziną „W”. O godz. 17 jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne KG AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy.

Powszechnie uważa się, że powstanie trwało 63 dni – tzn. do 2 października, kiedy Armia Krajowa zaprzestała działań ofensywnych i wysłała emisariuszy w celu wynegocjowania kapitulacji. Decyzja o zawieszeniu broni została oficjalnie podpisana dopiero po północy 3 października. W trakcie dwumiesięcznych walk życie straciło blisko 16 tys. żołnierzy, rannych zostało 20 tys. powstańców. Liczbę ofiar cywilnych szacuje się od 150 tys. do 200 tys. Powstanie Warszawskie było jedną z największych i najbardziej zaciętych bitew miejskich II wojny światowej.