We wtorek, 19 września br. przy obelisku Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Szkolnej w Mostach odbyły się uroczystości z okazji 84. rocznicy zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej.

Uroczystość rozpoczęto od odtworzenia sygnału Baczność, po którym zastępcy dowódcy Garnizonu Gdynia komandorowi Przemysławowi Karasiowi został złożony meldunek. Następnie poprzedzony sygnałem „Słuchajcie wszyscy”  został odegrany Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody odbyły w symbolicznym miejscu kosakowskiej ziemi, by dać wyraz  pamięci wydarzeniom sprzed 84 lat. W dniu śmierci pułkownika Stanisława Dąbka i zakończenia bitwy o Kępę Oksywską został złożony hołd bohaterom września 1939, uczczona ich pamięć oraz heroizm i poświęcenie w walce o Ojczyznę. Krwawe walki o Gdynię i Kępę Oksywską zakończyły się w dniu 19.09.1939 r. W działaniach prowadzonych od 12 września na terenie dzisiejszej gminy Kosakowo poległo kilkuset żołnierzy Wojska Polskiego walczących w szeregach 1. i 2. Morskiego Pułku Strzelców, Batalionu Marynarzy, Batalionów Obrony Narodowej oraz ochotników.

Pamięć o nich w naszej pamięci jest ciągle żywa. Jej wyrazem jest również odsłonięty z początkiem roku, 10 stycznia Pomnik Obrońców Polskiego Wybrzeża. Stanął on w miejscu dawnego cmentarza w Pogórzu, na którym pochowano bohaterskich Obrońców Polskiego Wybrzeża poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. oraz mieszkańców Pogórza, Obłuża i Oksywia w tym cywilne ofiary zbrodni niemieckich. W gminnych miejscach pamięci kilka razu w ciągu roku oddajemy hołd bohaterom walczącym za naszą Ojczyznę, tym samym pielęgnujemy pamięć o nich na kolejne pokolenia.

W imieniu wójta gminy Kosakowo głos zabrała sekretarz gminy Ewelina Paszke. Przywitała zebranych gości m.in.: sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina, przedstawicieli Marynarki Wojennej z zastępcą dowódcy garnizonu Gdynia komandorem Przemysławem Karasiem na czele, poczty sztandarowe, przedstawicieli samorządu: radnych, sołtysów oraz przedstawicieli powiatu, dyrektorów gminnych jednostek, spółek, dyrektorów gminnych szkół, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pierwoszynie ks. kanonika Rafała Dettlaffa, liderów społeczności lokalnej, mieszkańców gminy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił również sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin.

Apel Poległych odczytał podporucznik marynarki Szymon Król a następnie oddana została salwa honorowa.

Wiązankę kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym heroiczną walkę polskich żołnierzy z okupantem złożyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, sekretarz gminy Kosakowo Ewelina Paszke, w imieniu Marynarki Wojennej Zastępca Dowódcy Garnizonu Gdynia komandor Przemysław Karaś, w imieniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wiązankę składała delegacja żołnierzy, w imieniu senatora Sławomira Rybickiego dyrektor biura Grzegorz Kuleta, w imieniu radnych gminy Kosakowo przewodniczący rady Andrzej Śliwiński, Bożena Roszak i Marcin Buchna, w imieniu sołtysów gminy Kosakowo Józef Melzer oraz Alina Merchel, w imieniu starosty powiatu puckiego radna powiatu Anna Padée, w imieniu koła Platformy Obywatelskiej gminy Kosakowo przewodnicząca koła i wiceprzewodnicząca rady powiatu puckiego Anna Wojtunik, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo płk. związku Antoni Wica, płk. związku Teresa Hinz i płk. związku Sławomir Dzięgielewski, w imieniu gminnych instytucji kultury dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej wraz z dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury – Tomaszem Świerczem, w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko – delegacja, w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Chóru “Morzanie” prezes Ewa Browarczyk, Dorota Kowalska i Ryszard Skrobczyński, w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu dyrektor Wojciech Prieba, w imieniu Szkoły Podstawowej w Mostach dyrektor Anna Szymborska, w imieniu Szkoły Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu dyrektor Rafał Juszczyk, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dyrektor Małgorzata Borek, w imieniu przedsiębiorstwa PEKO dyrektor Tomasz Drozdowski, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej prezes Wojciech Pera i Sekretarz Katarzyna Leszczyńska oraz delegacja ze stowarzyszenia grupy rekonstrukcji historycznej Marynarki Wojennej II RP z Pucka.

Został  wykonany sygnał “Śpij, kolego”, a następnie Hymn do Bałtyku oraz Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Gdynia o zakończeniu pierwszej części uroczystości.

Ostatni element uroczystości to msza święta w intencji Obrońców Kępy Oksywskiej. Mszę odprawił ks. Rafał Dettlaff z parafii Podwyższenia Krzyża świętego w Pierwoszynie. Oprawę muzyczną zapewnił Chór „Morzanie” oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

 

Fot. Marcin Krauze