ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

Wójta Gminy Kosakowo

z dnia 20 stycznia 2020 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych
w otwartym konkursie ofert 2020

Na podstawie § 6a pkt 11 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na jej terenie”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku (ze zm.)

zarządzam, co następuje:

  • 1

Po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowej  do opiniowania ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych w roku 2020oo zatwierdzam do realizacji oferty wg zestawienia  stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega podaniu do publicznej wiadomości.

  • 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                        

                                                           Wójt

                                                         /-/ Marcin Majek

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2020   

                                   Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZESTAWIENIE

 PRZYZNANYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ROKU 2020

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł zadania publicznego Przyznana

kwota  dotacji (zł.)

w roku 2020

Kultura
1 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie XXIII Festyn Kaszubski 30.000,00
2 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie XVIII Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bôt 1.500,00
3 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie Honorarium Dyrygenta Zespołu Kosakowianie

 

20.000,00
4 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie Zespół Kosakowianie – Festiwal w Żerkowie 3.000,00
5 Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Pucku Ziemia Pucka. info – Prasa Regionalna 1.000,00
6 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu Organizacja XV Spotkań Chóralnych 4.000,00
7 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu Honorarium dla dyrygenta chóru „Morzanie” 18.000,00
8 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej 5.000,00
9 Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu Promocja gminy Kosakowo w Hiszpanii-Katalonia 3.000,00
10 Fundacja Kobieta Pozytywna Wspieranie aktywności seniorów. Gimnastyka Mózgu. 5.000,00
11 Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy Realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych- „Czas na rybkę” 7.000,00
12 Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie Wymiana Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 8.000,00
Razem 105.500,00
Sport
1 Uczniowski Klub Judo z siedzibą w Mostach Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo 7.000,00
2 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek” z siedzibą w Pogórzu Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS „SKOCZEK” Pogórze 20.000,00
3 Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego z siedziba w Pucku Trenuj siatkówkę z Mistrzami Danielem Plińskim i Marcinem  Wika 10.000,00
4 Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo z siedzibą  w Mostach Upowszechnianie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 90.000,00
5 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze z siedzibą w Dębogórzu Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinach: piłka siatkowa i piłka nożna – zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej i prozdrowotnej na terenie Gminy Kosakowo 20.000,00
6 Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo 2.000,00
7 Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie Organizacja XIII edycji turnieju siatkówki plażowej – Kosakowo Volley 1.000,00
8 Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie Organizacja mini ligi siatkówki halowej drużyn mieszanych w Gminie Kosakowo 2.000,00
9 Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki z siedzibą w Pierwoszynie Sekcja ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży 5.500,00
10 Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki z siedzibą w Pierwoszynie Zabezpieczenie i organizacja morsowania. Zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia i przeprowadzania morsowania. 5.000,00
11 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Wakacyjna Półkolonia Żeglarska 4.000,00
12 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Całoroczna Szkółka Żeglarska 30.000,00
13 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Żeglarska Sekcja Wyczynowa 3.000,00
14 Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie Kursy żeglarskie i motorowodne 18.000,00
15 Stowarzyszenie Port Mechelinki Żeglarskie środy 3.000,00
16 Stowarzyszenie Port Mechelinki Puchar Kaszub Mechelinki 4.000,00
17 Stowarzyszenie Port Mechelinki XI Program edukacji żeglarskiej i Morskiej

Dzieci i Młodzieży gminy Kosakowo

13.000,00
Razem 237.500,00
Ochrona i promocja zdrowia
1 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Ochrona i promocja zdrowia 1.000,00
2 Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań” Zwiększenie dostępu do terapii i zajęć warsztatowych 1.000,00
3 Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” z siedzibą w Pucku Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej 5.000,00
  Razem 7.000,00
  OGÓŁEM 350.000,00

Zarządzenie nr -ws. ogłoszenia wybranych ofert doc