W dniach 8-10 października br. PSG sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi na terenie miast i gmin województwa pomorskiego – w tym również w gminie Kosakowo – akcję przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2019”.

Celem akcji jest wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych. Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG, a służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Warto pamiętać, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązków właścicieli lub administratorów obiektów.