Zima w ostatnich dniach daje się we znaki mieszkańcom naszego regionu, w tym również mieszkańcom gminy Kosakowo. Intensywne opady śniegu, które towarzyszą nam od wczorajszego dnia, silny wiatr, który nawiewa śnieg z pól, tworzy zaspy i zatory śnieżne dodatkowo generują utrudnienia komunikacyjne. Firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg w gminie Kosakowo pracują od godzin nocnych, by każda z gminnych dróg była bezpieczna i przejezdna. Pomimo zimowych  trudności zdają zimowy egzamin.

Przypominamy, że w sezonie zimowym 2020/2021 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych, zajmują się następujące firmy:

  • Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112
  • Rejon nr 3 i 4 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia, tel. 58/671-57-91, 728-556-110
  • Rejon nr 5 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 505-059-120.

Kontakt w Urzędzie Gminy: Referat ds. Zarządu Dróg i Zieleni tel. 58/660-43-09, e-mail:utrzymanie@kosakowo.pl

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów parkujących przy posesjach, aby w sezonie zimowym umożliwili firmie swobodne odśnieżanie jezdni, chodników itp.