W nawiązaniu do poprzednich komunikatów, przekazujemy bieżące informacje o sytuacji związanej z wodą w sołectwie Dębogórze.

Dziś (12 grudnia br.) otrzymaliśmy wyniki serii badań wody pobranej z punktów na sieci wodociągowej, hydroforni (woda podawana do sieci wodociągowej) oraz ze studni na ujęciu wody wykonanych w dniach 6 oraz 7 grudnia br. Wskazują one na odpowiedni jej stan w sieci wodociągowej. Wszystkie wyniki zostały przedstawione Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pucku. Obecnie oczekujemy jeszcze na wyniki badań z próbek pobranych w piątek 9 grudnia br., na podstawie których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku będzie podejmował stosowne decyzje. Do tego czasu decyzja PPIS w Pucku z dnia 6 grudnia br. pozostaje w mocy.

Podobnie jak w poprzednich dniach, dziś w godzinach 19:00 – 21:00 na parkingu przy Domu Kaszubskim w Dębogórzu (ul. Pomorska 18, przy stawie) mieszkańcom Dębogórza będzie wydawana woda do celów spożywczych.