Informujemy Państwa, że Kosakowskie Centrum Kultury ma nowym numer telefonu 784 403 228.

Telefon do koordynatorki zajęć Kulturalne wakacje p. Aldony Sokołowskiej –515 752 680.