Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka we Władysławowie prowadzi sondaż opinii, które staną się podstawą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) do roku 2027.

Lokalna Strategia Rozwoju obejmie administracyjnie obszar Powiatu Puckiego. Każdy mieszkaniec obszaru może wypełnić ankietę i realnie przyczynić się do stworzenia LSR. Zebrane opinie pozostają anonimowe. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut. Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji od mieszkańców na temat min. atutów i słabości obszaru, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz identyfikacja potencjalnych kierunków wsparcia w ramach nowej strategii.

Link do ankiety:
https://forms.gle/ZdNDpVtfhRSmasgK6

Serdecznie zachęcamy do udziału i realnego wkładu w opracowanie koncepcji Lokalnej Strategii Rozwoju.