Wraz ze Stowarzyszeniem Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z Władysławowa  zapraszamy do wypełnienia ankiet dotyczących potencjalnych projektów, które mogą zostać złożone w nowym okresie programowym. Od wielu lat PLGR pozyskuje środki finansowe, które przekazuje na projekty lokalnej społeczności, w związku z tym prosimy  mieszkańców  gmin tworzących Stowarzyszenie tj. wszystkich gmin Powiatu Puckiego o informację o projektach, które chcielibyście Państwo zrealizować w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju lub oczekujecie, że  zostaną one przygotowane przez instytucje lub inne podmioty.

Ankiety będzie można wypełnić do 10 grudnia 2022 r.

Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut, natomiast pozyskane dzięki niej informację pozwolą lepiej zaplanować wydatkowanie środków, które służyć powinny rozwojowi całego obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Jednocześnie stowarzyszenie dziękuje wszystkim którzy wypełnili ankietę dotyczącą „diagnozy obszaru oraz priorytetowych kierunków rozwoju”. Do biura PLGR trafiło ponad 320 ankiet, zgromadzony materiał  poddawany jest analizie przez zespół roboczy ds. Lokalnej Strategii Rozwoju i w miarę możliwości zostanie uwzględniony w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej znajdują się linki do ankiet, które adresowane są do:

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!