W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Kosakowo dotyczącymi firm oferujących instalacje fotowoltaiczne informujemy, że Urząd Gminy Kosakowo nie nawiązał współpracy z żadną z takich firm, ani też nie rekomendujemy konkretnego przedsiębiorstwa oferującego montaż paneli, kotłów czy też dostawę opału.

Zwracamy również uwagę, że nieprawdziwe są informacje o rzekomych karach za brak wykonania instalacji do końca roku 2022.

Apelujemy o czujność, dokładne sprawdzenie przedstawianych mieszkańcom ofert prywatnych przedsiębiorstw oraz wnikliwą analizę dokumentów przed ich podpisaniem, aby nie stać się ofiarą oszustwa.