W związku z dynamicznym rozwojem epidemii koronawirusa oraz objęciem powiatu puckiego „czerwoną strefą”, zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i powszechnego korzystania z elektronicznych form składania dokumentów oraz zdalnego kontaktu z Urzędem Gminy Kosakowo. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej urzędu.

Przed wejściem do Urzędu Gminy Kosakowo znajduje się skrzynka podawcza, przeznaczona do składania urzędowych dokumentów, deklaracji i pism, w tym kierowanych do GOPS Kosakowo.

Uwaga: skrzynka nie jest przeznaczona do załatwiania spraw związanych z Ewidencją Ludności, Działalnością Gospodarczą CEiDG oraz Urzędem Stanu Cywilnego
(w tym dowody osobiste).

Dokumenty i korespondencję można pozostawiać w skrzynce podawczej w godzinach 8.00 – 18.00 w dni powszednie. Taka forma składania dokumentów NIE POZWALA na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji, NIE JEST przeznaczona na pisma wymagające potwierdzania tożsamości adresatów.