W styczniu br. informowaliśmy o działaniach wójta gminy Kosakowo podejmowanych na rzecz utworzenia w gminie kolejnego podmiotu leczniczego świadczącego usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej dla mieszkańców gminy w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia. W piątek 3 lutego br. odbyło się spotkanie z dyrektor Dyrektor Pomorskiego OW NFZ Moniką Kasprzyk. 

Dotyczyło ono współpracy i wsparcia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie tworzenia nowego podmiotu medycznego świadczącego usługi podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ na terenie gminy Kosakowo, wymogów formalnych dla jego utworzenia, a także możliwych kierunków rozwoju programów zdrowotnych kierowanych do pacjentów, które również na terenie gminy mogłyby być docelowo realizowane. 

Spotkanie było kolejnym etapem rozmów w zakresie podejmowanych przez wójta gminy Kosakowo Marcina Majek działań mających na celu utworzenie na terenie gminy kolejnej placówki mogącej przyjąć pacjentów szukających podstawowej opieki zdrowotnej najbliżej miejsca zamieszkania. Przypomnijmy, że pierwszym etapem prowadzonym w powyższym zakresie rozmów było poszukiwanie podmiotu, który chciałby na terenie gminy taką placówkę utworzyć oraz podpisanie z nim listu intencyjnego stanowiącego wyrażenie woli wspólnego działania na rzecz jego utworzenia.

Prężnie rozwijająca się gmina to również rosnące z dnia na dzień potrzeby mieszkańców, a w tym m.in. konieczność zapewnienia im dostępu do podstawowych usług medycznych. Diagnozując je i prowadząc działania na rzecz utworzenia w gminie kolejnego podmiotu leczniczego świadczącego usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej dla mieszkańców gminy w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia, zwracamy się do Państwa z ankietą. Prosimy o odpowiedź na 3 pytania w niej zawarte. Udział w ankiecie jest anonimowy. Chcemy poznać skalę zapotrzebowania oraz zdanie mieszkańców w temacie. Zależy nam bowiem na tym, by podejmowane przez gminę działania stanowiły trafną odpowiedź na realne potrzeby jej mieszkańców.

Link do ankiety: KLIK