Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia w Dębogórzu: link.

Od czasu ostatniego komunikatu z dnia 23.03.2023 r. (szczegółowe informacje pod linkiem) pobrane zostały kolejne serie próbek wody, których wyniki zaprzeczyły obecności podwyższonej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów. Ponadto wykonano badanie przeglądowe, którego wyniki ponownie wskazały na brak jakichkolwiek bakterii chorobotwórczych oraz bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu. Niezależnie od powyższego, na hydroforni w Dębogórzu zainstalowano lampę UV, która będzie dodatkowym zabezpieczeniem jakości wody. Próbki wody pobrano jeszcze przed jej montażem.

W toku działań naprawczych wykonano 107 badań wody. Z uwagi na skomplikowaną materię badanego parametru i metodologię badań próbki kierowano do różnych laboratoriów w celu upewnienia się co do uzyskiwanych wyników. Ogólna liczba mikroorganizmów jest parametrem wskaźnikowym, który powinien być obserwowany długookresowo. Jego występowanie zasadniczo nie jest problemem samym w sobie, lecz, jak wynika z badań naukowych, jego podwyższony poziom utrzymujący się w czasie może być tłem powstawania warunków dla rozwoju bakterii chorobotwórczych. W toku prowadzonych badań nie stwierdzono trwałej tendencji do utrzymywania się podwyższonego poziomu tego parametru. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO podkreśla również, że w wodociągu Dębogórze zarówno w badanym okresie jak i w okresach poprzedzających nie stwierdzano obecności bakterii chorobotwórczych oraz przekroczenia wartości parametru wskaźnikowego grupy coli, poza wynikiem badania z dnia 5 grudnia 2022r., w którym wykryto poziom 11jtk/100ml (przy dopuszczalnym 10jtk/100ml). To właśnie ten wynik był przyczyną orzeczenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku braku przydatności wody do spożycia w okresie od 6 do 13 grudnia, jak również po wykluczeniu skażenia bakteriami chorobotwórczymi warunkowej przydatności wody do spożycia, którą z dniem dzisiejszym zniesiono.

Mamy świadomość, że stan warunkowej przydatności wody do spożycia trwał długi okres czasu. Prosimy jednak o przyjęcie tego faktu ze zrozumieniem, iż czas ten wykorzystany został na szczegółowe sprawdzenie wszelkich urządzeń na ujęciu wody, stacji uzdatniania oraz hydroforni, wykluczeniu skażeń wtórnych na sieci wodociągowej tj. wyeliminowaniu wszelkich potencjalnych problemów, a także wielokrotne badania jakości wody na poszczególnych etapach. Warunkowa przydatność wody do spożycia ogłoszona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku miała charakter prewencyjny w trosce o pełne bezpieczeństwo mieszkańców. Ostatecznie rozstrzygnięto, iż w wodociągu Dębogórze nie występują żadne nieprawidłowe zmiany i tendencje, które wpływają na mikrobiologiczną jakość wody.