W związku z prowadzoną przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego akcją „Bezpieczna droga do szkoły”, Straż Gminna Kosakowo wzięła udział w w/w wydarzeniu promując i zwiększając poczucie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej.

W okresie od dnia 22 sierpnia br. Staż Gminna Kosakowo przeprowadzała regularne kontrole w okolicach placówek oświatowych, zwracając szczególną uwagę przy przejściach dla pieszych, a także  zgłaszając wszelkie ujawnione nieprawidłowości, w tym przechylone znaki właściwej instytucji.

Od 1 do 27 września br. funkcjonariusze Straży Gminnej Kosakowo przeprowadzili 12 spotkań nt. „Bezpiecznej drogi do przedszkola/szkoły”. Omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Podkreślono także, jak istotne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jest wyposażenie w elementy odblaskowe, sprawiające, że będą dużo bardziej widoczni na drodze. Zajęcia odbyły się przy pomocy autochodzika.