Zespół zadaniowy Straży Gminnej Kosakowo ds. profilaktyki, ochrony środowiska i ochrony zwierząt przypomina o kilku ważnych zasadach dotyczących obcowania z materiałami pirotechnicznymi w związku ze zbliżającą się nocą sylwestrową 2021/2022.