Dokumentem uprawniającym uczniów do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie gminy Kosakowo, w roku szkolnym 2019/2020, jest szkolna legitymacja lub e-legitymacja – wydane na druku wg wzorów określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W tych wzorach widnieje bowiem miejsce na adres zamieszkania ucznia. Adres zamieszkania, ustalany na podstawie szkolnej legitymacji, zgodnie z przyjętą w 2018 r. przez Gdynię uchwałą, jest podstawą do korzystania z bezpłatnego przejazdu.

To ważna informacja, bowiem w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują dwa wzory legitymacji szkolnych. Pierwszy wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2018, poz. 939) i jest ważny do 31 sierpnia 2020r.  Drugi wzór legitymacji szkolnej, który nie przewiduje wpisu dotyczącego miejsca zamieszkania, został zawarty w rozporządzeniu MEN z dnia 05 maja 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1700).

Uczniowie, którzy otrzymali szkolne legitymacje zgodne z nowym wzorem, powinni ubiegać się o wymianę dokumentu z wpisanym miejscem zamieszkania, aby nabyć uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie gminy Kosakowo.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=42299