Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Optima Care Sp. z o.o. w Kosakowie (ul. Żeromskiego 49) zaprasza mieszkańców do skorzystania z bezpłatnego programu rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadaniem rehabilitacji kardiologicznej jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej. W jej ramach zapewnione są konsultacje u takich specjalistów jak:

  • kardiolog,
  • dietetyk,
  • fizjoterapeuta
  • psycholog.

Kryterium wzięcia udziału w projekcie jest stwierdzone schorzenie układu sercowo-naczyniowego (np. nadciśnienie, stan po
zawale) oraz zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego.

W ramach programu zapewniony jest pakiet badań: echo serca, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne oraz kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, tj. sesje z fizjoterapeutą, sesje psychoedukacyjne, konsultacje z psychologiem i dietetykiem, analizę składu ciała.

Program trwa do 31.12.2022. Zgłoszenie do programu u Opiekuna Pacjenta: Kamila Moczała, tel. 509 574 877.