Informujemy, iż uczniowie, którzy otrzymali legitymację bez wpisanego adresu zamieszkania, na obowiązujących od września 2019 roku drukach,  będą mogli korzystać z uprawnienia do bezpłatnego przejazdu na terenie Gminy Kosakowo, po uzyskaniu  zaświadczenia o miejscu zameldowania na terenie Gminy Kosakowo.

  1. Urząd wydaje w/w zaświadczenie na wniosek rodzica/ pełnoletniego ucznia.
  2. Zaświadczenie traci ważność z chwilą zmiany meldunku.
  3. Zaświadczenie jest bezpłatne dla uczniów/dzieci.
  4. Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie ale nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Legitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, w tym e-legitymacje dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, e-legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wydane w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 roku, zachowują ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole albo zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego.

Przypominamy, że uprawnienie do bezpłatnych przejazdów na obszarze Gminy Kosakowo ważne jest do 31 grudnia (włącznie z tym dniem) roku ukończenia 20 lat .

Ponadto, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni dopuszcza przejazd w Gdyni liniami: 165, 194 i 265 na trasie: Pogórze Górne -Obłuże , przystanek „Maciejewicza”

Dotyczy uprawnień do bezpłatnych przejazdów dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku przedszkolnym, które mieszkają w Gminie Kosakowo również powinny posiadać zaświadczenie o miejscu zameldowania,  wydanym przez Urząd Gminy Kosakowo  na wniosek rodzica.