Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo interesantów, jak i pracowników Referat finansowo-księgowy – wymiar podatków Urzędu Gminy Kosakowo od 16 marca do 26 marca br. zostaje zamknięty.

Wnioski i podania będą od dzisiaj przyjmowane tylko w formie elektronicznej poprzez: e-PUAP, e-mail (skan dokumentu) lub pocztą tradycyjną.

Najpilniejsze sprawy będą rozpatrywane w możliwie jak najszybszym terminie.

Dokumenty kierowane do Urzędu Gminy Kosakowo, które nie wymagają potwierdzenia odbioru można pozostawiać, w godzinach pracy urzędu, w skrzynce znajdującej się obok wejścia głównego.