Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Biuletynu Gminnego Kosakowo Rady i Wójta Gminy Kosakowo”. W majowym numerze znajdziemy m.in. artykuły dotyczące kwietniowych gminnych wydarzeń, ciekawostki z sołectw i z kosakowskich stowarzyszeń, a na tylnej okładce kalendarz wydarzeń w miesiącach maj-czerwic. 

Biuletyn dostępny pod linkiem: https://gminakosakowo.pl/biuletyny/2023/05.pdf