W związku z nadchodzącym nowym okresem zasiłkowym, zbliża się termin składania nowych wniosków o świadczenie 500+ oraz Dobry Start. Wnioski na jedno i drugie świadczenie od 1 lipca mogą być składane drogą elektroniczną a od 1 sierpnia osobiście w Biurze Polityki Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b w godzinach pracy Urzędu.

W związku z wejściem w życie zmian w programie „Rodzina 500+” czyli m. in. zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko – wnioski składane będą na wszystkie dzieci do 18 r.ż. (również na te, które mają już przyznane świadczenie 500+).

W programie Dobry Start kryteria przyznawania świadczenia nie ulegają zmianie, i tak jak w roku poprzednim świadczenie przysługuje na dzieci realizujące obowiązek nauki do 20 r.ż.  oraz do 24 r.ż. w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (wyjątek stanowią „zerówka”, studia i szkoły dla dorosłych).

Wszelkich informacji udziela Biuro Polityki Społecznej w Kosakowie tel. 58 732-50-16.

W okresie od 1 sierpnia do 31 października br. piątki w Biurze Polityki Społecznej będą dniami wewnętrznymi bez obsługi interesantów.