Biuro Polityki Społecznej, zajmujące się między innymi świadczeniami „500 +”, od 29 października do odwołania, nie będzie stacjonarnie obsługiwało mieszkańców.

Zdalna obsługa spraw kierowanych do Biura Polityki Społecznej będzie realizowana za pośrednictwem:

  • e-mail: politykaspoleczna@kosakowo.pl
  • profil zaufany
  • portal Emp@tia

Dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru, można także pozostawiać w skrzynce zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy Kosakowo, w dni powszednie w godzinach 8-18.

Apelujemy o korzystanie ze zdalnych form kontaktu, wskazanych powyżej.