Biuro Polityki Społecznej, zajmujące się między innymi świadczeniami “500 +”, od 3 listopada, wznowiło stacjonarną obsługę mieszkańców.

Apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze do minimum, kosztem załatwiania spraw w sposób zdalny, za pośrednictwem:

  • e-mail: politykaspoleczna@kosakowo.pl
  • profil zaufany
  • portal Emp@tia

Dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru, można także pozostawiać w skrzynce zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy Kosakowo, w dni powszednie w godzinach 8-18.