Referat ds. Ochrony Środowiska UG Kosakowo, zajmujący się między innymi gospodarką odpadami, w dniach od 28 października do 2 listopada br. (włącznie), nie będzie stacjonarnie obsługiwał mieszkańców.

Zdalna obsługa spraw kierowanych do Referatu ds. Ochrony Środowiska będzie realizowana za pośrednictwem:

tel. 58 – 660-43-07

e-mail: komunalka@kosakowo.pl

Uwaga: dokumenty skierowane (w okresie 28.10-2.11) do Referatu ds. Ochrony Środowiska pozostawione w Biurze Obsługi Interesanta UG Kosakowo, będą rozpatrywane od 3 listopada br., apelujemy o korzystanie ze zdalnych form kontaktu, wskazanych powyżej.