Referat ds. Oświaty UG Kosakowo, zajmujący się sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, od dnia 23 listopada do odwołania nie będzie stacjonarnie obsługiwał mieszkańców.

Zdalna obsługa mieszkańców odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej
email: oswiata@kosakowo.pl

Uwaga: dokumenty skierowane do Referatu ds.  Oświaty pozostawione w Biurze Obsługi Interesanta UG Kosakowo, będą rozpatrywane w późniejszym terminie.