Informujemy, że w związku z modernizacją hydroforni w piątek, 4 listopada 2022 r. w godzinach 9.30-13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Dębogórze (z wyłączeniem osiedla Harmony). 

W ostatnim czasie w Dębogórzu został wybudowany zbiornik na wodę współpracujący z zestawem pomp drugiego stopnia. Obecnie realizowana jest kompleksowa wymiana układu technologicznego uzdatniania wody. Zaawansowane prace na czynnym obiekcie wodociągowym wymagają tymczasowego wyłączenia dostawy wody. Celem prowadzonej przez gminę Kosakowo inwestycji jest polepszenie parametrów dostawy wody i ochrona zasobów wód podziemnych.