Lato w pełni, wysokie temperatury cieszą wszystkich przebywających nad morzem. W gminie Kosakowo, zwłaszcza w miesiącach letnich widać coraz większą liczbę turystów, którzy odnajdują w naszych rejonach miejsce do odpoczynku, spędzenia urlopu z dala od zgiełku wielkich, nadmorskich kurortów. Nie tylko oni, zwiększa się bowiem także znacząco, choć już nie tylko w miesiącach letnich, a na przestrzeni całego roku, liczba nowych mieszkańców gminy, co również świadczy o tym, jak wielki potencjał i moc przyciągania mają tereny, które kilkanaście raptem lat temu zamieszkiwało kilka tysięcy mieszkańców.

Wysokie temperatury mają jednak bezpośrednie przełożenie na część mieszkańców i spadek komfortu ich codziennego funkcjonowania, bowiem niewielki obszar gminy nadal boryka się z przerwami w dostawach wody. Systematycznie wdrażane przez włodarzy kolejne elementy długofalowej polityki inwestycyjnej w poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie Kosakowo nie są jednak w stanie nadążyć za dużo szybciej rosnącymi z roku na rok potrzebami związanymi m.in. z wyżej wymienionymi czynnikami. Poczynione dotychczas milionowe inwestycje w realizowany systematycznie program inwestycyjny zakładający realizację rozwoju sieci, a są to m.in. modernizacja hydroforni w Mostach, w Suchym Dworze, w Kosakowie, dodatkowy zbiornik retencyjny na ul. Słonecznikowej, nowe ujęcie wody w Dębogórzu oraz sieci wodociągowe i sanitarne w Mostach (ul. Cyprysowa, Liściasta, Rajska), Pogórzu (ul. Asnyka, Szymborskiej, Zapolskiej, Kownackiej), Suchym Dworze (ul. Reja) i wiele innych prac już poprawiły sytuację w najgorętsze dni w roku wielu mieszkańców gminy. Wciąż jednak sfera ta wymaga wielu, często na lata rozłożonych modernizacji czy zupełnie nowych inwestycji.

Upały w Polsce w połowie czerwca spowodowały znaczące zwiększenie zużycia wody, na terenie gminy Kosakowo zanotowano okresowo aż trzykrotnie większe niż przeciętne, co doprowadzało do sytuacji braku wody w systemie wodociągowym. Wynika to z ograniczeń możliwości poboru wody podziemnej, a także ze zbyt małych przekrojów średnic sieci wodociągowych. Mimo ciągłej pracy studni głębinowej na ujęciu wody następuje całkowite opróżnienie zbiornika o pojemności 100m3, co uniemożliwia dostawę wody do domów i mieszkań. 

W okresie jesiennym, zimowym i wczesno-wiosennym z kolei, gdzie nie ma wzmożonego zapotrzebowania na wodę do celów niebytowych nie odnotowano żadnych przerw w dostawie wody, a napełnienie zbiornika wodą wahało się w przedziale 80-100%. Nawet przerwa w wydobyciu wody spowodowana wymianą uszkodzonej rury tłocznej w studni głębinowej nie zakłóciła dostaw wody do mieszkańców całego Suchego Dworu.

Mierząc się z brakiem możliwości poboru większej ilości wód podziemnych obecne działania pracowników gminnej spółki PEKO zmierzają do zapewnienia jak największego napełnienia zbiornika retencyjnego przed popołudniowo-wieczornym szczytem zapotrzebowania na wodę. To jednak stanowi działanie wyłącznie doraźne. Docelowym rozwiązaniem tej problematycznej sytuacji są następujące/najbliższe inwestycje: planowana przez gminę Kosakowo budowa drugiej studni głębinowej na ujęciu wody (obecnie opracowywane są dokumenty formalne nowego ujęcia); budowa wodociągu Dębogórze-Suchy Dwór, która jednocześnie zapewni drugostronne zasilanie osiedla Jaworowe Wzgórze (obecnie realizowana przez PEKO, finansowana przez gminę Kosakowo, której planowane zakończenie jest na jesieni bieżącego roku); planowana budowa zbiornika retencyjnego na sieci wodociągowej będąca bezpośrednią odpowiedzią na wzrost liczby odbiorców oraz planowana modernizacja i zwiększenie możliwości przesyłowych istniejących już sieci.

Pomimo dotychczas poniesionych nakładów w poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie Kosakowo i inwestycji w modernizację sieci nadal punktowo w Suchym Dworze, Pierwoszynie i Mostach mieszkańcy borykają się w upalne dni z uciążliwym problemem braku wody w kranie. Włodarze gminy zapewniają, że znają te problemy i nie ustają we wdrażaniu rozwiązań oraz ponoszeniu nakładów finansowych, by z biegiem czasu docelowo je wyeliminować.