Wszystko wskazuje na to, iż w bieżącym roku ruszy inwestycja budowy dróg Chmielna, Gronowa w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze, łączących dwie gminne miejscowości.

22 kwietnia br. Pomorski Urząd Wojewódzki opublikował listę dofinansowanych zadań z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Kosakowo znalazła się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej z dofinansowaniem w wysokości 8 780 160 zł. Zgodnie z założeniami inwestycja powinna rozpocząć się w 2021 r. i zakończyć na początku 2023 r.

Pełna lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wglądu znajduje się w załączniku: Pomorskie_RFRD_2021_lista_

– Ulica Chmielna/Paska tworzy nową oś komunikacyjną i alternatywę dla ulicy Wiejskiej oraz Żeromskiego. Stanowi jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w obecnej kadencji – mówi wójt gminy, Marcin Majek. – Bardzo cieszymy się, że istnieje w końcu możliwość tej realizacji. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, prace rozpoczną się pod koniec bieżącego roku.

Źródło: Google Maps

Zakres projektu obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. Projekt zakłada budowę w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór oraz budowę zatok autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań.

Projektowana szerokość drogi to 6m, wzdłuż niej przewidziano budowę chodnika od 2 do 2,5 m oraz na całej długości budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5 m. Projekt budowy drogi przewiduje odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników retencyjnych w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Zakres inwestycji obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych dróg, doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. Przy budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia polegającą na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegały one pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała z projektowaną infrastrukturą drogową. Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej w związku z kolizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi sieciami.

Nowo zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma na celu polepszenie sytuacji drogowej w gminie, odciążając główne arterie przy ulicach Żeromskiego i Derdowskiego.

Projekt pn. „Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór” dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.780.160,00 zł.