Podczas trwającej w dniu 17 grudnia XLVI Sesji Rady Gminy Kosakowo, radni uchwalili budżet na 2021 rok. Ponad 110 milionów złotych gmina wyda na realizację wszystkich zadań związanych z bieżącą działalnością inwestycyjną, edukacją, transportem publicznym, utrzymaniem porządku i poprawą bezpieczeństwa. Po stronie dochodów zaplanowana kwota przekracza 113 milionów.

 

Do najważniejszych składowych budżetu gminy możemy zaliczyć:

dochody budżetu 110.249.368,00

wydatki budżetu 113.567.072,00

wydatki bieżące 91.118.333,00

wydatki inwestycyjne 22.448.739,00

Przyjęty przez Radę Gminy budżet przewiduje wysokie dotacje na: oświatę i wychowanie 33% , pomoc społeczną 24%, transport publiczny 11% i gospodarkę komunalną 10%.

Do najważniejszych inwestycji planowanych na 2021 rok zaliczymy:

przebudowę ul. Rzemieślniczej 4.210.057,00

budowę strażnicy OSP Kosakowo 2.034.536,00

modernizację SUW Suchy Dwór 1.089.485,00

budowę SP w Pogórzu 3.000.000,00

harmonogram Budowy Dróg 2.000.000,00

budowę Trasy Rowerowej R-10 1.148.180,00

wykup gruntów 2.900.000,00

oświetlenie terenów publicznych 300.000,00

zagospodarowanie wód opadowych 500.000,00

 

– Myślę że jest to najbardziej optymalny budżet na 2021 r. Gratulacje dla wszystkich Radnych za sprawne procedowanie, merytoryczną dyskusję i uchwalenie Budżetu na 2021 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową – mówi Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo

W oparciu o uchwalony budżet gmina Kosakowo nadal będzie się prężnie rozwijała realizując zamierzone cele, dbając przede wszystkim o potrzeby naszych mieszkańców.