W pobliżu Krzyża na Rewskim Szperku przy Alei Zasłużonych Ludzi Morza, powstała nietypowa aranżacja przestrzenna. Zbudowana została z drewnianych pali, które przez kilkadziesiąt lat tkwiły pod wodą wbite w dno, o czym świadczą pąkle, czyli organizmy morskie obrastające obiekty umieszczone w morskiej toni długi okres czasu.

Pale te stanowiły część konstrukcyjną nabrzeży portu w Gdyni. Poszczególne pale połączone zostały cumą statkową o grubości 80 mm. Na cumie można zobaczyć sploty tak zwane – szplajsy, czyli ucho plecione i łączenie dwóch cum bez używania dodatkowych mocowań. Dla mieszkańców naszego regionu nie jest to nic niezwykłego, jednak dla gości z głębi kraju niewątpliwie może stać się odkrywczą ciekawostką. W założeniach pierwotnych ta instalacja przestrzenna miała być dodatkowym zabezpieczeniem przed wjazdem samochodów na wydmy. Jednak samoistnie stała się elementem dekoracyjnym, wpisującym się w nadmorski charakter otoczenia. Można by powiedzieć, że zarówno pale jaki i cumy, po wieloletniej intensywnej eksploatacji otrzymały drugie życie jako forma dekoracyjna i użytkowa w naszej miejscowości.

Pomysł stworzenia tej ciekawej aranżacji przestrzennej było inicjatywą sołtysa wsi. Dziękujemy wszystkim mieszkańców sołectwa Rewa za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia. Okolica zyskała nowy estetyczny wygląd, który nawiązuje i podkreśla nadmorski charakter miejscowości.