W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Weźmie udział ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń, przeprowadzanych głównie w Europie Środkowej, sprawdzona zostanie zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

– Trwają największe ćwiczenia NATO od zakończenia zimnej wojny. Ich kryptonim „Steadfest Defender 24” to wolnym tłumaczeniu niezłomny obrońca. I rzeczywiście są one wyraźnym sygnałem gotowości członków Sojuszu do wspólnej obrony. (…) Od dziś trwa polska część ćwiczeń z udziałem sił zbrojnych innych państw pod kryptonimem „Dragon 24”. Polska pełni rolę jednego państw gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczącą liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. (…) NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony – podkreśla wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpoczyna się na przełomie lutego i marca.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem od Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: Pismo BZK-III.6567.10.2024.CM.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Stanowią demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej. Ich planowanie rozpoczęło się już w 2022 roku.

Ćwiczenia w ramach STEADFAST DEFENDER 24, w tym ćwiczenia narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw, takie jak DRAGON-24 czy organizowane przez U.S. European Command ćwiczenie DEFENDER-24, stanowić będą największy pokaz zdolności obronnych Sojuszu i jego państw członkowskich od 1999 r., czyli pierwszej fali rozszerzenia NATO, która objęła Polskę, Czechy i Węgry.

Ćwiczenia zbiegną się w czasie z obchodami 75. rocznicy powstania NATO.

DR-24 będzie testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony Sojuszu oraz demonstrując siłę i determinację, które wynikają z jego jedności.

W ćwiczeniu zaangażowanych będzie łącznie ok. 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 8 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zostaną oni poddani sprawdzianowi współdziałania i wykonywania zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Oprócz działań militarnych w przytoczonych domenach przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

Główne siły do udziału w ćwiczeniu wydzieli 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, ale zaangażowani w nie będą także żołnierze wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej i obrony terytorialnej.

W tegorocznym przedsięwzięciu uczestniczyć będą także elementy obecnych w Polsce wojsk sojuszniczych, w tym natowskiej grupy bojowej eFP (enhanced Forward Presence). W DR-24 wezmą również udział elementy pozamilitarnej części systemu obronnego państwa od administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym do administracji rządowej.

Ćwiczenie podzielone będzie na dwie fazy. Podczas pierwszej działania będą prowadzone w realiach sytuacji kryzysowej, w fazie drugiej − w ramach operacji obronnej. Żołnierze będą wykonywać zadania na terenie ośrodków szkolenia poligonowego oraz w tzw. terenie przygodnym. Kluczowymi elementami będą przeprawa wojsk sojuszniczych przez Wisłę oraz przemieszczenie Sił Szybkiego Reagowania NATO (VJTF), które będzie elementem łączącym DR-24 z ćwiczeniem BRILLIANT JUMP-24. Oznaczać to będzie m.in., że zarówno kołowe, jak i gąsienicowe pojazdy wojskowe będą się przemieszczać także po drogach publicznych na całym terytorium RP.

Źródło: www. gov.pl