Informuje, że w dniu 23 maja 2024r. w godz.9:00 do 11:00

w jednostce wojskowej

1 Regionalna Baza Logistycznej Skład Gdynia

ul .X. Czernickiego 12, 481-904 Gdynia

odbędzie się ćwiczenie z użyciem sygnału dźwiękowego – syreny alarmowej „ALARM O SKAŻENIACH”.

 

W wyniku ogłoszenia alarmu nie należy podejmować żadnych działań.