Gmina Kosakowo pozyskała kolejne środki zewnętrzne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Kwota dofinansowania to 696 743,03 zł, a wartość całego projektu to 985 050,03 zł

W obecnych czasach bezpieczeństwo jest rozumiane nie tylko jako to w przestrzeni realnej, ale również szczególnie tej wirtualnej. Wszyscy na co dzień spotykamy się z wieloma próbami oszustwa, wyłudzeń, często w naszej prywatnej sferze, z naszych prywatnych kont bankowych. Dlatego chcemy położyć bardzo duży nacisk na zabezpieczenie wszelkich informacji, które krążą w przestrzeni wirtualnej w strefie Urzędu Gminy Kosakowo. Bezpieczeństwo w sieci jest w obecnych czasach jednym z ważniejszych aspektów bezpieczeństwa życia społecznego. Bardzo cieszę się, że gminie Kosakowo udało się pozyskać ponad 600 tys. zł właśnie na cel wdrożenia szeregu działań, które mają wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy Kosakowo – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Zakres projektu grantowego gminy Kosakowo obejmuje trzy istotne dla cyberbezpieczeństwa obszary: organizacyjny, kompetencyjny oraz techniczny.

Do realizacji planowane są:

  • analiza poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędzie, wdrożenie SZBI w Urzędzie Gminy Kosakowo oraz podległemu mu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, przeprowadzenie dorocznego audytu bezpieczeństwa cyfrowego;
  • szkolenia z cyberświadomości dla pracowników i radnych, szkolenia specjalistyczne dla kadry odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo urzędu;
  • zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności urzędu (oraz przeszkolenia wz. ich użytkowania) oraz zakup usług zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa podmiotów urzędu w oparciu o specjalistyczne usługi zewnętrzne.

Projekt przyczyni się do spełnienia rosnących wymagań prawnych co do cyberbezpieczenstwa (m.in. dyrektywa NIS 2) a także rosnących zadań jednostek samorządu terytorialnego, liczby przetwarzanych przez nie danych cyfrowych oraz rozwoju informatycznego i niestabilnej sytuacji zewnętrznej kraju.

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie bezpieczeństwa stron internetowych samorządów przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 r. w ponad połowie zbadanych witryn ujawniło podatności na ataki, w tym poważne błędy. Są one coraz częściej zauważane i wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Dowodem na to jest chociażby fakt, że w drugiej połowie 2022 r. zarysował się wyraźny trend wzrostowy w liczbie zarejestrowanych przez CSIRT NASK zgłoszeń. Najwyższą wartość odnotowano w grudniu 2022 r. – niemal 85,2 tys., co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza ponad czterokrotny wzrost. Pokazuje to, jak pilne jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Źródło: www.gov.pl