Od dnia 09.11.2022 r. zostanie zamknięty dla ruchu fragment ulicy Żeromskiego na odcinku od restauracji Biancas do wjazdu do Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Utrudnienie związane jest z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Żeromskiego z drogą gminną ul. Gryfa Pomorskiego w Kosakowie. Remont ma potrwać 3 tygodnie.

Przez cały okres prac zostanie zachowana możliwość wjazdu na wszystkie posesje, w tym do szkoły podstawowej, Centrum Sportowego Kosakowo, Pasażu Morskiego i Restauracji Biancas odpowiednio od strony Kosakowa lub Pogórza.

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i kanału technologicznego. Zamknięcie drogi jest konieczne ze względu na zakres prowadzonych prac i zastosowaną technologię. Budowa skrzyżowania wiąże się z przebudową oraz usunięciem kolizji branży sanitarnej (gazowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej), teletechnicznej oraz energetycznej.

 

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji

W związku z realizacją inwestycji zmienione zostają trasy autobusów linii 105, 146, 173, 165, 265, 770 i N65 oraz uruchomione zostają dodatkowe przystanki na linii 165.

Autobusy linii 105, 146, 173, 265 i N65 w kierunku Kosakowa, od przystanku Pogórze Górne do przystanku Kosakowo – Centrum Handlowe, kursować będą objazdem: ul. Wiejską, Kościuszki, Derdowskiego i Żeromskiego. Na trasie objazdu obowiązują przystanki:

  • Pogórze – Czarnieckiego 92 na żądanie (przy ul. Kościuszki);
  • Pogórze – Baczyńskiego 92 na żądanie (przy ul. Kościuszki);
  • Pogórze – Derdowskiego 02 (przy ul. Derdowskiego);
  • Kosakowo – Gryfa Pomorskiego 02 na żądanie (przy ul. Derdowskiego).

Autobusy linii 105, 146, 173, 265, 770 i N65 w kierunku Pogórza Górnego, od przystanku Kosakowo – Urząd Gminy do przystanku Pogórze Górne lub Pogórze – Słowackiego, kursować będą objazdem: ul. Żeromskiego, Derdowskiego, Kościuszki i Wiejską. Na trasie objazdu obowiązują przystanki:

  • Kosakowo – Centrum Handlowe 01 na żądanie (przy ul. Derdowskiego);
  • Kosakowo – Gryfa Pomorskiego 01 na żądanie (przy ul. Derdowskiego);
  • Pogórze – Baczyńskiego 91 na żądanie (przy ul. Kościuszki);
  • Pogórze – Czarnieckiego 91 na żądanie (przy ul. Kościuszki).

Zmienione trasy obowiązują od pierwszych kursów w dniu 9 listopada (bez względu na realny czas zamknięcia ulicy Żeromskiego).

Nowe przystanki przy ul. Derdowskiego:

  • Kosakowo – Gryfa Pomorskiego 02 na żądanie (w kierunku Kosakowa) i
  • Kosakowo – Gryfa Pomorskiego 01 na żądanie (w kierunku Gdyni)

obowiązywać będą także dla linii 165.

 

Informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dostępne są również na stronie: https://zkmgdynia.pl/komunikat/zamkniecie-ul-zeromskiego-w-kosakowie-zmiana-tras-linii#czytaj.

Lokalizacja przystanków tymczasowych, trasy objazdów wraz ze stosownym oznakowaniem zostały przedstawione na poniższej grafice:

Za utrudnienia przepraszamy.