Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim coraz większa liczba zgłoszeń mieszkańców do Straży Gminnej odnośnie przeprowadzenia kontroli jak i czym pali sąsiad.

Pomimo wzrostu świadomości mieszkańców, palenie śmieciami w piecu węglowym jest wciąż problemem. Wynika to z różnych przyczyn – niewiedzy, pośpiechu czy oszczędności. Z komina nie tylko wydobywa się ciemny, gęsty dym o przykrym dla wszystkich zapachu, ale do atmosfery emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się w postaci chorób nowotworowych, alergii oraz spadkiem odporności immunologicznej.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów meblowych.

Podczas kontroli okazuje się, że w piecu nie zawsze spalane są śmieci, a sposób spalania paliwa stałego jest nieprawidłowy.

Straż Gminna zachęca mieszkańców do zapoznania się z odgórną metodą palenia w piecu, szczegóły na stronie www.czysteogrzewanie.pl


Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.