Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Czyste powietrze jak jesienne drzewo”, którego celem jest m.in. szerzenie wiedzy o tematyce czystego powietrza dla zdrowia człowieka oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko. 

Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) mieszkających na terenie gminy Kosakowo i polega na wykonaniu pracy dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem darów jesieni np. liści, jarzębiny, kasztanów, żołędzi itp. w formacie A4 lub A3. Do wykonania pracy powinny być wykorzystywane materiały wyłącznie podniesione z ziemi, znalezione w lesie, na łące czy w ogrodzie. 

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • zapobieganie narażenia dzieci na szkodliwe działanie dymu,
  • wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia zachowań,
  • styl życia i podejmowanie wyborów zdrowotnych,
  • postawa odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz innych osób.

Prace powinny być wykonane w pełni samodzielnie, pokazując autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.

Pracę wraz z niezbędnymi załącznikami tj.

należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo do 31 października 2022 r. Prace powinny posiadać metryczkę na odwrocie, która będzie zawierała następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek i numer telefonu.

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu plastycznego Czyste Powietrze 2022