W ramach programu „Czyste powietrze” do końca czerwca 2023 roku mieszkańcy gminy Kosakowo złożyli 210 wniosków o dofinansowanie i zrealizowano 131 przedsięwzięć na łączną kwotę wypłaconych dotacji: 1 778 637,83 złotych.

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że uczestniczymy w programie „Czyste Powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Czyste powietrze” to ogólnopolski, kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, wyposażonego w źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet) nie spełniające wymagań 5 klasy. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup i montaż nowego źródła ciepła zgodnego z wymaganiami programu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji.

Zapraszamy do punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o programie oraz pomaga w całym procesie pozyskiwania dofinansowania jak również jego rozliczenia.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze”:
58 660 43 32 lub 58 660 43 07 | czystepowietrze@kosakowo.pl

oraz na stronach:
www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfos.gdansk.pl
www.gminakosakowo.pl/czyste-powietrze/