Czyste powietrze w Gminie Kosakowo w liczbach: Stan na dzień 30.06.2024 r

W ramach programu „Czyste powietrze” do końca czerwca 2024 roku mieszkańcy Gminy Kosakowo:

  • Złożyli 289 wniosków o dofinansowanie
  • zrealizowano 158 przedsięwzięć
  • łączna kwota wypłaconych dotacji: 2 miliony 406 tysięcy 833 zł.

 

Zapraszamy mieszkańców do Punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wspiera Wnioskodawców w przygotowaniu Wniosków o dofinansowanie oraz pomaga Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kontakt telefoniczny : 58 660 43 32 lub 58 660 43 07

Kontakt mailowy: czystepowietrze@kosakowo.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfos.gdansk.pl

www.gminakosakowo.pl (zakładka czyste powietrze)