Wójt Gminy Kosakowo zaprasza właścicieli budynków/lokali jednorodzinnych z terenu gminy Kosakowo na spotkanie dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” (finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku).

Termin spotkania: 9 sierpnia 2021 r., godz. 16.00

Miejsce spotkania: Dom Kaszubski w Dębogórzu, ul. Pomorska 18

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w tym wyznaczone limity osób i odległości konieczne do zachowania między uczestnikami zgromadzeń, osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne (58 660 43 07) lub e-mailowe (srodowisko@kosakowo.pl).

Spotkanie będzie pierwszym z cyklu spotkań w sprawie programu „Czyste Powietrze”, które będą organizowane co najmniej raz na kwartał.