Gmina Kosakowo otrzymała z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 80 tysięcy darmowych jednorazowych maseczek medycznych.

W tym oraz przyszłym tygodniu maseczki będą rozdysponowane mieszkańcom. Poniżej lista sołectw wraz z rozwiązaniem dystrybucji maseczek.

1. Sołectwo Kosakowo – maseczki wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie w godzinach pracy placówki.

2. Sołectwo Pogórze – maseczki wydaje sołtys Pan Adam Pałasz oraz członkowie Rady Sołeckiej (kontakt pod numerem tel. 532 557 155).

3. Sołectwo Dębogórze Wybudowanie – maseczki od tygodnia są dostarczane bezpośrednio do domów mieszkańców sołectwa.

4. Sołectwo Dębogórze – maseczki wydaje sołtys Pan Józef Melzer (tel. 664 185 581).

5. Sołectwo Kazimierz – maseczki są dostarczane bezpośrednio do domów mieszkańców sołectwa oraz można je odebrać w sklepie spożywczym w Kazimierzu.

6. Sołectwo Mechelinki – maseczki są do odbioru w sklepie spożywczym w Mechelinkach.

7. Sołectwo Mosty – maseczki będą dostarczane bezpośrednio do domów mieszkańców od 28 lutego br.

8. Sołectwo Rewa – maseczki są dostarczane przez sołtysa bezpośrednio do skrzynek na listy mieszkańców.

9. Sołectwo Suchy Dwór – maseczki wydaje sołtys Pani Bożena Roszak od poniedziałku (28 lutego) do piątku w świetlicy sołeckiej (ul. Paska 6, Suchy Dwór) w godzinach 17:00-19:00.

10. Sołectwo Pierwoszyno – maseczki są dostarczane bezpośrednio do domów mieszkańców sołectwa.