W czwartek 13 lipca br. odbyło się drugie spotkanie rady rodziców Szkoły Podstawowej w Pogórzu z dyrekcją oraz włodarzami gminy. Zostały na nim omówione wszystkie aspekty pozwalające na rozwiązanie jednego z najbardziej palących problemów w gminie – przeludnienia szkół podstawowych, a w największym stopniu pogórskiej. Wspólne poszukiwanie rozwiązań ma jeden cel, co do którego każda uczestnicząca w spotkaniu osoba była zgodna: dobro dzieci i jak najlepsze warunki nauki dla nich.

Głos rodziców został wyrażony ustami kilkunastu członków rady rodziców. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor SP w Pogórzu Rafał Juszczyk oraz dyrektor SP w Kosakowie Monika Pawlicka. O rozwiązaniach i możliwościach z perspektywy gminy mówili wójt Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki oraz radni z przewodniczącym Andrzejem Śliwińskim na czele. Wójt przedstawił zgromadzonym w budynku szkoły osobom stopień zaawansowania prowadzonych przez gminę działań oraz kroki poczynione od ostatniego spotkania (więcej o spotkaniu można przeczytać w artykule: gminakosakowo.pl/aktualnosci/w-poszukiwaniu-rozwiazan-dla-oswiaty). Przede wszystkim poinformował o trwających po podpisaniu stosownej umowy pracach nad dokumentacją projektową dla zespołu modułowego, który stanie na terenie szkoły w Pogórzu zimą lub wiosną 2024 r. Termin ten jest zależny od wielu czynników i nie sposób na ten moment określić go z całkowitą pewnością. Wójt zapewnił jednak, że gmina robi wszystko, co w jej mocy oraz będzie prowadzić działania wielotorowo, by szkoła modułowa przyjęła dzieci w 8 dodatkowych salach lekcyjnych jak najszybciej. Realnym jest, że stanie się to już z początkiem nowego semestru letniego w roku szkolnym 2023/2024. Do 15 września br. gotowy będzie projekt, co pozwoli na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcie procedury przetargowej.

Ważne jest, że szkoła modułowa to system, który świetnie sprawdza się w Europie, a przoduje w Skandynawii, która znana jest z wysokiego poziomu edukacji i kładzie na jej jakość oraz komfort nauki dzieci olbrzymi nacisk. Szkoły modułowe to również rozwiązanie stosowane w Trójmieście. Przykładem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku Osowej, który również boryka się z problemem przeludnienia swojej placówki oświatowej.

Wójt przedstawił rodzicom również wypracowane z dyrektorami szkół rozwiązanie mające pomóc w ułożeniu planu, w którym uczniowie nie będą musieli spędzać długich godzin wieczornych w szkole: klasy ósme „pogórskie” będą się uczyć w budynku SP w Pogórzu, a nie jak dotychczas w Kosakowie. Do budynku w SP w Kosakowie z kolei będą od września br. uczęszczać uczniowie sześciu klas trzecich szkoły w Pogórzu. Trwają również rozmowy włodarzy gminy z dyrekcjami szkół mające na celu wyodrębnienie dodatkowych pomieszczeń w budynkach w Pogórzu i Kosakowie (bez pogorszenia warunków nauki dzieci w każdej ze szkół).

Została również omówiona kwestia porozumienia z miastem Gdynia odnośnie wykorzystania wolnych pomieszczeń gdyńskich placówek. Odwiedzone zostały one przez delegację urzędu i pracowników szkoły w Pogórzu, na podstawie czego wybrano pomieszczenia w oddzielnym i przeznaczonym wyłącznie na potrzeby uczniów z gminy Kosakowo skrzydle budynku oświatowego CKZiU w Gdyni. Do ich wyłącznej dyspozycji ma ono 5 sal lekcyjnych, salę komputerową i możliwość korzystania z sali sportowej. Dzieci wraz z nauczycielami miałyby być dowożone przez gminę wynajętym w tym celu autokarem na ich potrzeby. To jednak rozwiązanie nie spotkało się z przychylnością rodziców, którzy zdecydowanie wolą szukać rozwiązań na terenie gminy Kosakowo.

Spora część dyskusji dotyczyła siedmiu klas drugich. Na etapie analizy jest obecnie rozwiązanie, w którym dwie z nich uczyłaby się w pomieszczeniach świetlicy w Suchym Dworze. Najbliższe dni pokażą, czy będzie to możliwe pod kątem formalnym, a mianowicie czy budynek po odpowiednim dostosowaniu będzie spełniał wszelkie wymagania.

Wiele uwagi poświęcono rozmowie o przyszłym roku szkolnym i zabezpieczeniu odpowiedniej ilości sal lekcyjnych na jego potrzeby. A już dziś wiadomo, że nie będą one mniejsze niż we wrześniu br. Analizowano również kwestię zmiany granicy obwodów. Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek powiedział rodzicom o toczących się pracach nad Programem rozwoju placówek oświatowych w gminie Kosakowo oraz zapewnił, że na jesieni br. rozpoczną się równolegle 2 procesy inwestycyjne: projektowanie nowej szkoły podstawowej w Pogórzu przy ul. Dorsza oraz rozbudowy szkoły w Kosakowie. Podobna procedura została w urzędzie wdrożona w przypadku projektowania przedszkoli, z których to w Mostach już we wrześniu br. przyjmie w swoje progi 200 dzieci, a kolejne w Pogórzu we wrześniu kolejnego roku. Działanie planowane na jesień ma doprowadzić do powstania miejsc w szkołach podstawowych w gminie Kosakowo dla ok. tysiąca dzieci.

Na kolejne spotkanie zaplanowane na 27 lipca br. ma zostać przedstawiona symulacja planu lekcji na wrzesień br. z uwzględnieniem omawianych rozwiązań oraz scenariusz działań na kolejny rok szkolny 2024/2025.