Od 1 września br. podstawowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w gminie Kosakowo będzie wynosiła 9,50 złotych za każdy metr sześcienny zużytej wody w gospodarstwie domowym. Wzrost tej kwoty o ponad 70 % w porównaniu z obecną stawką na poziomie 5,50 złotych zaniepokoił mieszkańców, niemniej jednak podwyżka była nieunikniona i wynika wprost z cen odbioru odpadów komunalnych zaoferowanych w przetargu przez przedsiębiorstwa świadczące takie usługi.

Żadna gmina w Polsce nie zajmuje się osobiście odbiorem odpadów komunalnych – wyjaśnia Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Takie usługi zamawiane są w przetargach, a swoje oferty mogą w nich składać wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Do końca lipca br. naszą gminę obsługuje spółka PUK Rumia, wyłoniona w przetargu sprzed 1,5 roku. Już dziś wiemy, że właśnie ta spółka, do końca 2022 roku, nadal będzie zajmowała się odbiorem odpadów z gminy Kosakowo. Ponownie oferta PUK Rumia była najtańsza w zakończonym w czerwcu br. przetargu na usługi odbioru odpadów komunalnych.

Najtańsza oferta, złożona przez spółkę PUK Rumia, została skalkulowana na  kwotę 11.779.910,30 złotych przy umowie na okres 29 miesięcy (do końca 2022 roku). Dla porównania, najdroższa z ofert, złożona przez spółkę Remondis, wyniosła 19.277.322,13 złotych. Przy kosztach miesięcznej obsługi gminy Kosakowo przez PUK Rumia mowa jest o kwocie równej 406.203,80 złotych.

Różnica w kosztach usług zaoferowanych przez spółkę z Rumi najlepiej oddaje oferta z poprzedniego przetargu – zauważa Wójt Marcin Majek. – Za okres od 1 stycznia 2019 roku do dziś zapłacimy łącznie kwotę 4.085.000,00 złotych. Dało to kwotę 215.000 złotych miesięcznie. Nowa cena jest wyższa o blisko 90 procent, co tłumaczy proporcjonalny wzrost opłat dla każdego gospodarstwa domowego.

Przedsiębiorstwa usług komunalnych wyższe ceny usług motywują w pierwszej kolejności skokowym wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministerstwo Klimatu na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze w 2017 i 2018 roku opłata marszałkowska była na poziomie 120,76 złotych, w 2019 roku wynosiła 170,00 złotych, a w bieżącym roku stawkę opłaty marszałkowskiej określono na 270,00 złotych.

W drugiej kolejności, zwiększone ceny usług przedsiębiorstwa argumentują  wyższymi kosztami pracy, cen energii i paliwa, ponoszonymi kosztami dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymogów prawnych, obowiązkiem tworzenia PSZOK-ów, a także trudnościami ze zbytem surowców wtórnych oraz zakazem składowania frakcji energetycznej.

Sposób ustalania opłat za odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie jest oparty na iloczynie zużycia wody w każdym gospodarstwie domowym razy ustalona stawka (9,50 złotych/m3 od 1 września) – informuje Wójt. – To najbardziej miarodajny system, który spośród stosowanych przez polskie gminy metod sprawdza się najlepiej. Po pierwsze nie ograniczamy ilości odbieranych odpadów, nie obciążamy nadmiernie samotnych osób zamieszkujących lokale o dużej powierzchni, nie jesteśmy też zobligowani do prowadzenia kontroli składanych deklaracji pod kątem faktycznej liczby zamieszkujących dany lokal osób. Przyjmujemy zasadę, że mieszkańcy zużywają wodę, na tej podstawie wyceniamy koszt odbioru odpadów komunalnych.

Warto podkreślić, że metodę obliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych stosowany przez gminę Kosakowo przyjmuje coraz więcej samorządów, doceniających niewątpliwą zaletę określenia proporcji wytwarzania odpadów komunalnych w stosunku do zużycia wody w gospodarstwie domowym.