Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic obwodów szkolnych w gminie Kosakowo będą trwały o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano. Po trzech spotkaniach z mieszkańcami, które odbywały się kolejno 7, 8 i 9 stycznia, na wniosek zainteresowanych rodziców, przedłużono termin wskazany do składania formularzy konsultacyjnych. Ostateczny termin zakończenia konsultacji upływa 17 stycznia br.

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia nowych granic obwodów szkolnych w gminie Kosakowo są związane z uruchomieniem czwartej szkoły podstawowej – informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Od 1 września 2020 r. uczniowie będą uczęszczali do szkół podstawowych w Pogórzu, Kosakowie, Dębogórzu i Mostach.

Trwają konsultacje, które pozwolą określić nowe rejony w sposób najlepiej oddający potrzeby mieszkańców. Do 17 stycznia można złożyć formularz konsultacyjny i w ten sposób zabrać głos w sprawie nowych granic obwodów szkolnych.

Formularze były przekazywane wraz z ostatnim wydaniem biuletynu gminnego, dokument jest też dostępny na stronie BIP UG Kosakowo: http://bip.kosakowo.pl/a,15755,konsultacje-spoleczne-w-sprawie-ustalenia-nowych-obwodow-szkolnych.html

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

  1. do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69,
  2. drogą elektroniczną na adres: oswiata@kosakowo.pl,
  3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69

Termin zakończenia konsultacji upływa 17 stycznia 2020 roku.