Przypominamy, że 31 marca mija termin składania dokumentacji do tytułu „Zasłużony Człowiek Morza”.

Zgłoszenia mogą dokonywać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej oraz osoby prawne, których działalność statutowa jest związana z morzem. Kandydaturę zgłasza się Wójtowi Gminy Kosakowo w formie wniosku wraz z uzasadnieniem.

W załączniku znajduje się wzór wniosku oraz więcej informacji na ten temat.

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 maja 2018 r.

WNIOSEK-Ogólnopolska-Aleja-Zasłużonych-Ludzi-Morza (1)