Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka we Władysławowie (PLGR), do której należy gmina Kosakowo oraz pozostałe gminy powiatu puckiego ogłosiła dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych nabory wniosków o dofinansowania w ramach następujących konkursów:

  • 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego
  • 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury
  • 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy

Wnioski można składać do 20.09.2021 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka: ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

Więcej informacji o PLGR: http://plgr.pl/plgr/stowarzyszenie/ 

Więcej informacji o konkursach:
http://plgr.pl/plgr/aktualnosc/ogloszenia-o-konkursach-przypomnienie/

oraz http://plgr.pl/plgr/aktualne-nabory-wnioskow/aktualne-ogloszenia/

Instrukcje do wypełniania wniosków o dofinansowanie:
http://plgr.pl/plgr/aktualnosc/instrukcje-do-wypelniania-wnioskow-o-dofinansowanie-sprawdz-czy-dobrze-wypelniles-wniosek/